Translation Boutique

O echipa de profesionisti in arta traducerii.

Sa livrezi ceea ce promiti si sa promiti numai ceea ce poti livra.
Acesta reprezinta principiul in care credem si pe care il respectam.

Traducerile reprezinta pana la urma un serviciu si ceea ce ne dorim intotdeauna cand achizitionam un serviciu este ca acesta sa fie in primul rand de calitate si sa ne aduca un plus de valoare reala.

Traducerile comerciale si cele juridice comporta o sensibilitate particulara, constituind un domeniu in care chiar si un simplu termen utilizat impropriu poate aduce cu sine o rasturnare majora de sens si poate avea consecinte semnificative pentru contextul respectiv, ceea ce face ca specializarea si experienta relevanta sa fie esentiale.

Consideram ca cea mai buna recomandare si metoda de atragere si fidelizare a clientilor o reprezinta calitatea serviciului prestat, impreuna cu corectitudinea si confidentialitatea. Va invitam sa va convingeti de acest lucru!

Servicii oferite

Traduceri autorizate

Traducerile autorizate sunt efectuate doar de catre traducători autorizati de Ministerul Justitiei (autoritatea competentă în recunoaşterea calificării de traducător autorizat), care dețin o autorizație în acest sens prin care le-a fost recunoscută competenţa de a efectua traduceri autorizate şi a oferi servicii de interpretariat în una sau mai multe combinații lingvistice.

Traducerea autorizată este acea traducere care are ștampila și semnătura traducătorului autorizat care a efectuat traducerea, respectiv are la finalul documentului încheierea prin care traducătorul certifică exactitatea traducerii.

Traducătorul autorizat confirmă că traducerea este corectă şi prin traducere nu s-a modificat conţinutul textului iniţial şi/sau schimbat sensul anumitor cuvinte sau fraze. Odată cu intrarea în vigoare a noului Regulament de aplicare a Legii notarilor publici şi a activităţii notariale, care impune anumite condiţii cu privire la tipul documentelor a căror traducere poate fi legalizată (documente emise de instituţii publice sau înscrisuri sub semnătură privată cărora li s-a dat, după caz, dată certă, legalizare de semnătură ori certificare), autoritățile publice solicită și acceptă traduceri autorizate pentru documentele care nu se califică pentru traducere legalizată

Doar traducerile autorizate pot fi legalizate de către un notar, astfel devenind traduceri legalizate.

Traduceri legalizate

Traducerea legalizata este acea traducere efectuata de către un traducător autorizat de Ministerul Justitiei din România care are pe ultima pagină încheierea de legalizare a unui notar public. Incheierea de legalizare a notarului certifică faptul că semnătura traducătorului este autentică și că traducătorul deține o autorizație emisă de Ministerul Justiției.

Când vorbim de traduceri legalizate trebuie să le diferențiem de traducerile autorizate, traducerile simple și traducerile online. Se pot legaliza doar traduceri autorizate efectuate de un traducător autorizat. Pentru a putea legaliza o traducere este nevoie de prezentarea documentelor originale în faţa notarului.

În conformitate cu noul Regulament de aplicare a Legii notarilor publici şi a activităţii notariale, trebuie îndeplinite următoarele condiții pentru traduceri legalizate:

Înscrisul care se traduce trebuie prezentat notarului public în original sau în copie legalizată. Legea interzice în mod expres legalizarea traducerilor în cazul documentelor prezentate în copie simplă, fax sau e-mail.

Se pot legaliza doar documente oficiale (emise de instituții ale statului sau notariate) sau înscrisuri sub semnătură privată cărora li s-a dat, după caz, dată certă, legalizare de semnătură ori certificare.

Apostilare / Supralegalizare

Apostilare / Supralegalizare documente originale, copii legalizate și traduceri legalizate (la Camera Notarilor, Prefectură, Ministerul Justiției, Tribunal, Ministerul Afacerilor Externe etc.)

Apostila
Apostila este certificatul care atestă faptul că actul supus acestei proceduri este un act oficial, autenticitatea semnăturii, calitatea în care a acționat semnatarul procedurii sau, după caz, identitatea sigiliului sau a ștampilei de pe act. Procedura apostilării actelor oficiale este specifică doar statelor semnatare ale Convenției de la Haga din 5 octombrie 1961.

Supralegalizarea
Supralegalizarea este procedura prin care se atestă, pentru statele care nu au calitatea de parte a Convenției de la Haga sau cu care România nu are tratate bilaterale pentru recunoașterea reciprocă a actelor , faptul că actul notarial supus acestei proceduri este un act oficial, autenticitatea semnăturii, calitatea în care a acționat semnatarul actului și identitatea sigiliului sau a ștampilei de pe acest act.

Interpretariat Consecutiv

Interpretariat pentru o persoană sau pentru un grup restrâns de persoane la un birou notarial pentru declarații, împuterniciri/ procuri, specimen de semnătură, la Oficiul Stării Civile, pentru obținerea permisului de ședere pentru tineri căsătoriți, întâlniri de afaceri, vizita orașului etc.

Tarifarea interpretariatului consecutiv se face pe oră, jumătate de zi sau o zi. Prețul interpretariatului depinde de limba, specializarea, domeniul de activitate al clientului și locația unde trebuie să se deplaseze interpretul. Tariful acestuia include timpul alocat interpretariatului, timpul alocat deplasării la/de la locație și costurile de oportunitate datorate onorării a doar 1 sau 2 comenzi pe zi, în majoritatea cazurilor doar in zilele lucrătoare. Dacă interpretul face și traduceri scrise, prețul serviciilor acestuia va include costurile de oportunitate aferente numărului de pagini pe care acesta le-ar putea traduce din momentul plecării spre client sau a întoarcerii la sediu.

Interpretariat Simultan

conferințe, evenimente, seminarii, prezentări

Prețul serviciilor unui interpret simultan cu experiență include nu doar timpul pe care acesta îl alocă efectiv interpretariatului, dar și timpul alocat deplasării la/de la eveniment, pregătirea minuțioasă înainte de eveniment în baza materialelor clientului și costurile de oportunitate care constau în faptul că acesta nu mai poate participa la alte evenimente în ziua respectivă. Tariful pentru o zi depinde de limba evenimentului, domeniul de activitate al clientului și locația evenimentului.

Interpretariatul simultan este asigurat doar de interpreții cu experiență internațională de peste 10 ani. Aceștia sunt specializați exclusiv în interpretariat simultan. Specificul și provocările acestei profesii (ascultarea și traducerea simultană) au redus numărul acestor specialiști.

Condiții standard pentru serviciile interpreților:
· Prezența a 2 interpreți pentru aceeași combinație lingvistică.
· Cabină pentru interpreți și echipamente/ dotări specifice (sonorizare, căști etc).
· O zi de interpretariat are 6 ore în intervalul orar 08:00- 18:00. În mod excepțional o zi de lucru se poate extinde la 8 ore. Pentru orele suplimentare se percep taxe separate. Orele de lucru includ pauza de masă și pauzele de cafea.

Interpretariat

Activitate de interpretariat se realizează la conferinţe, întâlniri şi chiar la telefon. Există două tipuri de interpretariat:

Interpretariat consecutiv, în care vorbitorul se opreşte la anumite intervale de timp pentru ca interpretul să aibă timp pentru traducere;

Interpretariat simultan, în care vorbitorul nu se opreşte pentru a-i acorda interpretului timp să traducă.

ECHIPA

  • Echipa este formata exclusiv din traducatori autorizati de catre Ministerul Justiţiei (autoritatea competentă în recunoaşterea calificării de traducător autorizat), care dețin o autorizație în acest sens prin care le-a fost recunoscută competenţa de a efectua traduceri autorizate şi a oferi servicii de interpretariat în una sau mai multe combinații lingvistice.

  • Atat traducatorii cat si interpretii din cadrul echipei detin o experienta in acest domeniu de minim 10 ani.

Contact

CONTACT

  • str. Mihai Eminescu, nr.19-21
  • etaj 7, camera 702
  • Bucuresti, sector 1
  • orar: 9:00-18:00 L-V
  • email: office@translationboutique.eu

Contact